26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i går har modtaget Østre Landsrets endelige afgørelse/dom over vores lejer, arkitekt Mads Buhl, som er blevet dømt til omgående at fraflytte sit lejemål beliggende Grønningen 15, 1.th., 1270 København K.

Vi afventer nu afgørelsen af størrelsen af vores erstatning, der er opgjort til 4,5 mio. kr.

 

Med venlig hilsen

M. Goldschmidt Holding A/S
Mikael Goldschmidt