26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holding driftsindtjening steg 59 % til 292 mio. kr. i 2016

M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, ejet af Mikael Goldschmidt, investerer i ejendomme, virksomheder inden for detailhandel og cleantech samt værdipapirer. Hovedtal for regnskabsåret 2016 er:

• Koncernens indtægter steg til 1.347 mio. kr. Stigningen tilskrives en stigning i omsætningen 2,8% og en stor stigning i lejeindtægterne i ejendomssegmentet på 25,6 %.

• Koncernens driftsindtjening (EBITDA) steg til 292 mio. kr., hvilket er en forbedring på 59 % i forhold til sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende. Koncernens to største forretningsområder, M. Goldschmidt Ejendomme A/S og butikskæden Imerco, bidrog begge væsentligt til den solide driftsindtjening.

• Koncernens primære drift steg til 259 mio., hvilket er tilfredsstillende.

• Koncernens resultat før skat andrager 87 mio. kr. og er under niveauet sidste år, hvor der indgik en engangsgevinst på 331 mio. kr. fra delvist salg af koncernens aktiepost i Aquaporin A/S. Herudover medførte faldende renter værdireguleringer af koncernens prioritetsgæld på -71 mio. kr. i 2016.

• Koncernens balance udgør 6.439 mio. kr., hvoraf den samlede likvid- og værdipapirbeholdning andrager 562 mio. kr. Koncernens egenkapital steg til 2.786 mio. kr. Solvensen udgør 43,3 %.

M. Goldschmidt Holding koncernens aktiviteter udvikler sig på alle væsentlige området i overensstemmelse med de planer og målsætninger, ledelsen har udstukket. Ledelsen er særlig tilfredse med at konstatere, at den store ejendomsinvestering i Hillerød endelig fik en godkendt lokalplan, og at det lykkedes Imerco at indgå aftale om at overtage Inspiration. Købet af Inspiration afventer fortsat myndighedernes godkendelse.

Koncernen har en forsigtig strategi om altid at have betydelige likvide midler til disposition. Likviditetsberedskabet på 562 mio. kr. er placeret i pengemarkedet og ultralikvide danske realkreditobligationer, og har gennem de seneste mange år vist sig at være en fornuftig og ansvarlig strategi, som har muliggjort, at det nødvendige kapitalberedskab er til stede til at træffe hurtige beslutninger i koncernens mange aktivitetsområder, herunder M. Goldschmidt Ejendomme A/S.

Regnskabsåret 2016 var det første fulde arbejdsår for den nye bestyrelse med advokat Niels Heer¬ing som formand. Bestyrelsen er kommet godt fra start og har styrket koncernen yderligere. Pr. 1. januar 2017 blev Søren Bjørn Hansen forfremmet til viceadministrerende direktør for koncernen med reference til ejer og adminis¬trerende direktør Mikael Goldschmidt. Mikael Goldschmidt vil som adminis¬trerende direktør fortsat udøve aktivt ejerselskab og personligt spille en meget aktiv rolle i koncernens ledelse.

Koncernens samlede antal medarbejdere forventes øget til 1.900.

Koncernen forventer også et positivt resultat i 2017.

Yderligere oplysninger:
Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.
Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.
Viceadministrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.