Styrken, Viljen og Evnen

Til at løfte enhver opgave

vi påtager os

Historie

M. Goldschmidt koncernen blev grundlagt i 1979 af koncernens stifter og ejer Mikael Goldschmidt, da han som 22-årig startede selvstændig virksomhed.

Koncernen fremstår i dag som en særdeles velkonsolideret, moderne og veldrevet virksomhed, hvis tre hovedaktiviteter er inden for investering i fast ejendom, virksomheder og værdipapirer.

Fra i 1979 at være startet som enkeltmandsvirksomhed er koncernen i dag vokset til at beskæftige over 1500 medarbejdere i 33 virksomheder og med en samlet bruttokoncern årsomsætning på over 2 milliarder kroner og egenkapitalen udgør over 2.8 milliarder kroner. Koncernens samlede aktiver udgør 5.9 milliarder kroner.

Kodeordene for at understøtte denne imponerende vækst skal ses i M. Goldschmidt koncernens logo Titanen, der bærer himmelhvælvingen på sine skuldre, hvilket symboliserer koncernens værdigrundlag: Styrken, Viljen og Evnen til at løfte enhver opgave, vi påtager os.

Logo

I den græske mytologi bærer Titanen Atlas himmelkuglen på sine skuldre. Titanen er modellen til M. Goldschmidt koncernens logo, som har fulgt Mikael Goldschmidt, siden han i 1979 startede egen virksomhed. Den er et symbol på koncernens fortsatte værdigrundlag: Styrken, Viljen og Evnen til at løfte enhver opgave, vi påtager os.

Historien om logoet starter allerede i 1945, hvor Mikael Goldschmidts far, Tage Goldschmidt, startede sin grossistvirksomhed efter krigen. I ejendommen, der husede Tage Goldschmidts nystartede virksomhed – den daværende Frihavn – stod en skulptur af Titanen Atlas, lavet af billedhuggeren Nicolai Outzen Schmidt på bestilling af brygger Carl Jacobsen i 1899 og placeret på taget af det daværende Ny Carlsbergs lagerbygning i Frihavnen.

Mikael Goldschmidt hjalp som dreng ofte til på kajen og lageret i faderens grossistvirksomhed, og dermed var videreførelsen af faderens logo nærliggende, da han selv startede egen virksomhed i 1979 i en nedlagt cykelkælder på Østbanegade tæt på barndomshjemmet i Jens Kofoeds Gade på Grønningen.

Mikael Goldschmidt havde siden 1979 forgæves forsøgt at finde den gamle skulptur, der i 1972 var flyttet fra sin oprindelige plads i Frihavnen. I 2001 opdagede en god ven ved et tilfælde, at den stod på Carlsberg Bryggeriet i Valby.

Statuen pryder i dag det grønne område foran koncernens domicil på Grønningen 25.