VI ARBEJDER ALTID MED

SAMME ENTUSIASME

M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S

Koncernen blev grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt og beskæftiger i helt eller delvist kontrollerede datterselskaber over 2000 ansatte fordelt på 35 virksomheder, hovedsageligt i Danmark.

Koncernens samlede bruttoomsætning i helt eller delvist kontrollerede virksomheder udgør 2 milliarder kroner og egenkapitalen udgør 2,8 milliarder kroner.

Koncernen investerer i tre hovedsegmenter:

Ejendomme

Virksomheder

Værdipapirer

 

Koncernens ejerstruktur og opbygning medfører en meget hurtigt beslutningsproces.

M. Goldschmidt Holding A/S råder over betydelige, frie likvide ressourcer, der primært investeres i højlikvide danske og internationale værdipapirer noteret på anerkendte internationale børser samt danske realkreditobligationer med kort løbetid.

Porteføljeplejen varetages af vores egen investeringsafdeling i M. Goldschmidt Holding A/S.

Seneste nyheder

27. august 2019

M. Goldschmidt Ejendommes konflikt med tidligere lejer af ”Trekronergården”, Grønningen 15, 1. th., 1270 København K., arkitekt Mads Buhl

Vi er meget glade for at kunne meddele, at arkitekt Mads Buhl i fredags med fogeds og politis mellemkomst blev udsat af sit beboelseslejemål, Grønningen 15, 1.th., 1270 Kbh K. I den periode Mads Buhl har været lejer i ejendommen, har han været i konflikt med alle 3 udlejere/ejere, der alle har forsøgt at ophæve […]

1. august 2019

M. Goldschmidt Ejendommes konflikt med vores lejer boende ”Trekronergården”, Grønningen 15, 1. th., 1270 København K., arkitekt Mads Buhl

Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i går har modtaget Østre Landsrets endelige afgørelse/dom over vores lejer, arkitekt Mads Buhl, som er blevet dømt til omgående at fraflytte sit lejemål beliggende Grønningen 15, 1.th., 1270 København K. Vi afventer nu afgørelsen af størrelsen af vores erstatning, der er opgjort til 4,5 mio. […]