26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Som partner i det stærke velgørende branchefællesskab Real Care tager M. Goldschmidt Ejendomme A/S mere medansvar for en vigtig dagsorden: at skabe bedre muligheder for samfundets udsatte børn og unge.

M. Goldschmidt Ejendomme A/S indtræder som partner i den velgørende organisation Real Care, hvis formål er at skabe trygge rammer og sikre social retfærdighed for udsatte børn og unge. Organisationen består af virksomheder på tværs af ejendomsbranchen, der sammen arbejder for at fremme, at udsatte børn og unge får bedre muligheder for at realisere deres potentiale og skabe et velfungerende og selvstændigt voksenliv.

At tænke langsigtet er en grundsten i vores forretning og dagligdag, og derfor er det også helt oplagt for os at indgå partnerskab med Real Care. Her kan vi sammen med vores kollegaer i branchen sikre bedre fremtidsmuligheder for børn og unge, som har ekstra brug for det – en investering, der virkelig giver mening på den lange bane, siger administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

M. Goldschmidt koncernen har gennem en årrække doneret midler til velgørende projekter og initiativer, der hjælper og støtter børn i udsatte positioner, herunder Barndrømmen, Goldschmidts Musikakademi og Danske Hospitalsklovne. Det vil vi fortsætte med. Nu hæver vi ambitionsniveauet og tager en plads i det stærke fællesskab med mange af branchens andre store aktører, og vi ser frem til at tage endnu mere medansvar for den vigtige dagsorden:

Vi har som virksomhed styrken, viljen og evnen – og derfor også pligten – til at gøre en forskel og hjælpe de kommende generationer godt på vej. Gennem vores samarbejde med Real Care vil vi aktivt bidrage til organisationens brede buket af initiativer, bl.a. ved at sidde med i deres Impact Board, siger Søren Bjørn Hansen.

I Real Cares Impact Board iværksættes konkrete og dokumenterbare initiativer, der skaber rammer for, at udsatte børn og unge kan få et trygt liv med lige muligheder. Initiativer der rækker ud over partnernes økonomiske bidrag.

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.