StyrkeN, viljeN

Og evneN

Vision

Vækst og optimal udnyttelse af potentialer er omdrejningspunktet hos M. Goldschmidt Holding A/S og koncernens selskaber.

Vi investerer i ejendomme, virksomheder og værdipapirer med henblik på at skabe langsigtet, bæredygtig værdiforøgelse.

Vores forretningsfilosofi er symboliseret i koncernens logo med Titanen, der har styrken, viljen og evnen til at bære himmelhvælvingen på sine skuldre.

Hos M. Goldschmidt Holding A/S stræber vi efter samme værdier – styrke, vilje, evne.

Med en betydelig finansiel styrke er vores vision at udbygge vore investeringer i ejendomssegmentet og skabe relationer til virksomheder og projekter, hvor vi tillige med vores ledelsesmæssige bidrag kan forstærke en udvikling skabt på et fundament af gensidig respekt og godt købmandskab.