VI INVESTERER I

EJENDOMME, Virksomheder OG 

Værdipapirer

OG ARBEJDER ALTID MED SAMME ENTUSIASME

Styrken - Viljen - Evnen

M. Goldschmidt Holding A/S er en dansk, familieejet koncern grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt. Koncernens aktiviteter er over årene vokset betydeligt. Aktiverne andrager nu 9,0 mia. kr. og egenkapitalen er vokset til lige knap 3,6 mia. kr.

Kerneforretningen er og har altid været investering i ejendomme med værdimæssigt udgangspunkt i koncernens motto om at forene ”Styrken, Viljen og Evnen.” Alle ejendomsinvesteringer foretages i regi af det helejede datterselskab M. Goldschmidt Ejendomme A/S med en langsigtet investeringshorisont og kvalitet for øje.

Koncernen udøver aktiv styring af egne ejendomsaktiviteter og forestår derfor selv alle de væsentlige funktioner, der er nødvendige for at drive en moderne, professionel og velrenommeret ejendomsvirksomhed. Historisk har denne forretningsmodel bidraget til koncernens succes og vist sig særdeles robust igennem utallige høj‐ og lavkonjunkturer i nu mere end 40 år.

Udover knap 6 mia. kr. investeret i fast ejendom, skaber M. Goldschmidt Holding A/S ”Appetit På Livet” i kraft af ejerskabet af Danmarks førende isenkræmmerkæde, Imerco, med mere end 160 butikker fordelt over hele landet, Danmarks største webshop indenfor sit segment, og en årlig nettoomsætning på 1,5 mia. kr. Imercos kundeklub Imerco+ er en af Danmarks største kundeklubber med flere end 1,7 mio. medlemmer.

Seneste nyheder

28. marts 2023

Årsrapport 2022 for M. Goldschmidt Holding A/S

Tilfredsstillende resultat før skat på 553 mio. kr. – M. Goldschmidt Holding har de seneste 2 år realiseret et samlet resultat før skat på 1.021 mio. kr. M. Goldschmidt Holding A/S er en dansk, familieejet virksomhed grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt. Kerneforretningen er investering i fast ejendom med værdimæssigt udgangspunkt i koncernens motto om […]

28. februar 2023

M. Goldschmidt Holding A/S udvider direktionen med ny CFO

M. Goldschmidt Holding har ansat Morten Jakobsen, HD(R), som ny koncernfinansdirektør. Morten kommer til M. Goldschmidt Holding fra en stilling som Direktør i AP Ejendomme. Før AP Ejendomme var Morten i en årrække CFO for Bonava Norge og Danmark og før det CFO for NCC Property Development Danmark. Morten Jakobsen indtræder i koncernens direktion med […]

Hillerøds grønne hjerte

Boligprojektet Frederiksbro

M. Goldschmidt Ejendomme A/S ejer et stort jordstykke centralt placeret i Hillerød bymidte med en byggeret på 119.000 etagemeter. Grunden er beliggende på hjørnet af Herredsvejen og Roskildevej og vil danne grundlag for en helt ny bydel med den bedste beliggenhed i Hillerød og med et, for Nordsjælland, helt unikt nærmiljø og rekreativt område. Bydelen benævnes Frederiksbro.
Frederiksbro projektets bærende ide er ”Livets cyklus”, idet tanken med bebyggelsen er at kunne huse alle generationer i trygge og attraktive rammer. Frederiksbro planlægges opført etapevis og vil fuldt udviklet bestå af over 1.300 boliger omfattende rækkehuse, punkthuse i op til 15 etager, karrebebyggelse, ungdoms -og studieboliger samt et mindre erhvervsområde.
En central del af Frederiksbro projektet er etableringen af en stor grøn kile tværs gennem bebyggelsen fra naturområdet, Bøllemosen, og helt op til Herredsvejen. Den grønne kile vil bl.a. indeholde cykelstier, en sø samt en bro og på bedste vis forbinde det fredede område Bøllemosen med Munkeengen og herigennem skabe et attraktivt grønt område til glæde for bebyggelsens mange beboere.

Den centralt placerede bebyggelse midt i Hillerød hylder og tilgodeser alle livets faser – børn, unge, familier og ældre bor, lever og nyder deres liv i trygge og attraktive rammer. Frederiksbro forbinder endvidere nænsomt Eventyrslottet i byen samt det fredede område, Bøllemosen mod syd, med aktive åbne pladser og indbydende grønne oaser. Hensyn til miljø og trivsel er i højsædet – her leves livet både aktivt, praktisk og bekvemmeligt med masser af faciliteter og udfoldelsesmuligheder til områdets beboere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så modtager du nyheder fra hele M. Goldschmidt koncernen.

Vi støtter

 

 

 

Kongelig Dansk Yachtklub