VI INVESTERER I

EJENDOMME, Virksomheder OG 

Værdipapirer

OG ARBEJDER ALTID MED SAMME ENTUSIASME

Styrken - Viljen - Evnen

Koncernen blev grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt og beskæftiger i helt eller delvist kontrollerede datterselskaber over 1500 ansatte fordelt på 33 virksomheder, hovedsageligt i Danmark.

Koncernens samlede bruttoomsætning i helt eller delvist kontrollerede virksomheder udgør over 2 milliarder kroner og egenkapitalen udgør over 2,8 milliarder kroner. Koncernens samlede aktiver udgør 5,9 milliarder kroner.

Seneste nyheder

6. juni 2018

M. Goldschmidt Ejendomme A/S har købt ejendommen beliggende Bernstorffsgade 21/Stoltenbergsgade 11, 1576/1577 København V

M. Goldschmidt Ejendomme A/S har med overtagelse den 1. juni 2018 købt hjørneejendommen beliggende Bernstorffsgade 21/Stoltenbergsgade 11, 1576/1577 København V, der er en arkitektonisk smuk erhvervsejendom med mange fine detaljer. Ejendommen er opført i 1916 og har over 4.000 veldisponerede kontorkvadratmetre, som fordeler sig over 5 etager samt en høj og lys underetage med atriumgård […]

30. maj 2018

Årsrapport 2017 for M. Goldschmidt Holding A/S - Resultat før skat steg 74 % til 152 mio. kr.

M. Goldschmidt Holding A/S, ejet af Mikael Goldschmidt, investerer i ejendomme, virksomheder og værdipapirer.   Hovedtallene for regnskabsåret 2017 er: • Nettoomsætningen steg med 15 % til 1.356 mio. kr. • Driftsresultatet steg med 22 % til 361 mio. kr., hvilket primært skyldes høj transaktionsaktivitet, idet koncernen solgte ejendomme for 1.270 mio. kr. i 2017. […]

Hillerøds grønne hjerte

Boligprojektet Frederiksbro

M. Goldschmidt Ejendomme A/S ejer et stort jordstykke centralt placeret i Hillerød bymidte med en byggeret på 119.000 etagemeter. Grunden er beliggende på hjørnet af Herredsvejen og Roskildevej og vil danne grundlag for en helt ny bydel med den bedste beliggenhed i Hillerød og med et, for Nordsjælland, helt unikt nærmiljø og rekreativt område. Bydelen benævnes Frederiksbro.
Frederiksbro projektets bærende ide er ”Livets cyklus”, idet tanken med bebyggelsen er at kunne huse alle generationer i trygge og attraktive rammer. Frederiksbro planlægges opført etapevis og vil fuldt udviklet bestå af over 1.300 boliger omfattende rækkehuse, punkthuse i op til 15 etager, karrebebyggelse, ungdoms -og studieboliger samt et mindre erhvervsområde.
En central del af Frederiksbro projektet er etableringen af en stor grøn kile tværs gennem bebyggelsen fra naturområdet, Bøllemosen, og helt op til Herredsvejen. Den grønne kile vil bl.a. indeholde cykelstier, en sø samt en bro og på bedste vis forbinde det fredede område Bøllemosen med Munkeengen og herigennem skabe et attraktivt grønt område til glæde for bebyggelsens mange beboere.

Den centralt placerede bebyggelse midt i Hillerød hylder og tilgodeser alle livets faser – børn, unge, familier og ældre bor, lever og nyder deres liv i trygge og attraktive rammer. Frederiksbro forbinder endvidere nænsomt Eventyrslottet i byen samt det fredede område, Bøllemosen mod syd, med aktive åbne pladser og indbydende grønne oaser. Hensyn til miljø og trivsel er i højsædet – her leves livet både aktivt, praktisk og bekvemmeligt med masser af faciliteter og udfoldelsesmuligheder til områdets beboere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så modtager du nyheder fra hele M. Goldschmidt koncernen.