26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Danish Aerospace Company (DAC) har arbejdet hårdt på udvikling og opgradering af sit kvalitetsstyringssystem til AS9100 standarden. Arbejdet har i 2017 udmøntet sig i den egentlige certificering, hvorefter DAC er trådt ind i en relativt lille skare af virksomheder på verdens‐ og landsplan med dette certifikat.

Kvalitetsstandarden AS9100 er de‐facto standarden for verdens virksomheder i aerospace- og rumfartsbranchen, og er en videreførsel af den udbredte ISO9001 standard – som mange danske virksomheder besidder, og indeholder nogle af de strengeste krav inden for kvalitetsstyring. I slutningen af 2016 gennemgik DAC det første og indledende audit, hvor den internationalt akkrediterede virksomhed Bureau Veritas, stod for evalueringen. Det endelige audit fandt sted i marts 2017, hvorefter DAC nu med den officielle certificering er trådt ind i den lille skare af 14 danske AS9100 certificerede virksomheder. Hos DAC arbejdes der med både design og fabrikation af udstyr, og det er derfor pålagt at skulle certificeres i alle dele af standarden. DAC er den 9. virksomhed i Danmark som bliver certificeret på denne måde.
AS9100 kvalificeringen åbner mulighed for at kunne indgå nye kontrakter, deltage i konsortier og blive underleverandør til ikke kun rumfartsindustrien, men også til flyindustrien, hvor specielt Boeing og Airbus er toneangivne når standarden defineres, således at de via overholdelse af de strenge krav kan forvente ensartethed fra deres leverandører.

”Den officielle AS9100 certificering er et meget vigtigt skridt i udviklingen af DAC. Selvom vi har leveret og fået opsendt over 3 tons rumudstyr, så er det vigtig at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre. AS9100 er med til at sikre at vi hele tiden er fremme i skoene med hensyn til vores metoder, processer og dokumentation. Kvalificeringen giver os desuden nye muligheder for at kunne indgå kontrakter inden for specielt flyindustrien i fremtiden, ” siger Thomas A. E. Andersen, CEO hos Danish Aerospace.