26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

DAC har officielt åbnet sit nye datterselskab Danish Aerospace Company – North America, Inc. (DAC-NA) i Houston, Texas, lige udenfor hovedindgangen til NASAs Johnson Space Center. Åbningen er en del af DACs strategi for at komme ind og levere udstyr til det kommercielle, bemandede rumfartsmarked, der er vokset op de seneste år og er i hastig udvikling.

Danish Aerospace Company etablerer med det nye datterselskab et fodfæste i Nordamerika. Houston er et indlysende valg, da det er her NASAs Johnson Space Center ligger. Centeret står for alle NASAs bemandede rumfartsprogrammer og i Houston findes også kontorer for de fleste private amerikanske rumfartsfirmaer, der spiller en central rolle i den fremtidige udvikling af det kommercielle rumfartsmarked.

“Etableringen af Danish Aerospace Company – North America, Inc. er et initiativ, vi har forberedt og set frem til i løbet af det sidste halve år. Med DAC-NA satser vi på at komme til at spille en endnu mere aktiv rolle i både NASAs bemandede rumprogrammer og i de mange private rumaktiviteter, som er i gang i USA.

Målet er at kunne bidrage med udstyr til en bred vifte af kommercielle rumflyvninger indenfor overvågning af astronauter og rumturisters sundhed samt personer i andre ekstreme miljøer. Vi bygger på tre årtiers rumfartserfaring med hensyn til respiratorisk udstyr, motionsudstyr, bærbar teknologi til overvågning af medicinske nøgleparametre og vandrensningsteknologi.”, siger Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør for Danish Aerospace Company og bestyrelsesformand i det nye datterselskab.

David Zuniga er blevet ansat som General Manager for DAC-NA, Inc. til at lede det nye firma. Mr. Zuniga har en omfattende kommerciel og statslig rumfartserfaring, senest fra Center for Advancement of Science in Space (CASIS), som forvalter det amerikanske, nationale forskningslaboratorium på den internationale rumstation for NASA.

DAC-NA vil forfølge tre vertikale markeder, der udnytter DACs kerneområder: bærbar teknologi til overvågning og måling på menneskers sundhed under ekstreme miljøer, motionsudstyr, samt vandrensningssystemer til både rum- og jordbaserede applikationer.

Jeg er meget glad for muligheden for at hjælpe med at opbygge DAC-NA, og udbrede DACs teknologier til det kommercielle rumfartsmarked, samt udvikle andre kerneområder inden for organisationen med henblik på at øge fodaftrykket i USA. Jeg ser et enormt potentiale for det nye firma, både inden for rumfartssektoren og andre tilsvarende områder.” siger David Zuniga, General Manager for DAC-NA.