26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holding A/S, ejet af Mikael Goldschmidt, investerer i ejendomme, virksomheder og værdipapirer.

 

Hovedtallene for regnskabsåret 2017 er:

• Nettoomsætningen steg med 15 % til 1.356 mio. kr.

• Driftsresultatet steg med 22 % til 361 mio. kr., hvilket primært skyldes høj transaktionsaktivitet, idet koncernen solgte ejendomme for 1.270 mio. kr. i 2017.

• Resultat før skat steg med 74 % til 152 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

• Balancen andrager 5,9 mia. kr. og egenkapitalen 2.750 mio. kr. med en solvens på 46 %.

• Det frie likviditetsberedskab steg til 996 mio. kr. ved udgangen af 2017.

 

Året i hovedtræk
M. Goldschmidt Holding koncernen gjorde store fremskridt i 2017, hvor hovedaktiviteterne udviklede sig positivt og dette i særlig grad i kerneforretningen fast ejendom, hvor der i året blev realiseret betydelige gevinster ved frasalg af ejendomme. Herudover fortsatte arbejdet med færdigudvikling af det 120.000 etagemeter store boligprojekt ”Frederiksbro” i Hillerød, og endelig gennemførte Imerco overtagelsen af Inspiration.

Frasalget af ejendomme i et gunstigt marked har yderligere cementeret koncernens finansielle styrke forud for igangsættelse af byggerierne i Hillerød. Likviditetsberedskabet i form af likvide midler og uudnyttede trækningsretter var ved årets udgang steget til 996 mio. kr.

Koncernen ønsker fortsat at udvikle kerneforretningen inden for fast ejendom men må konstatere, at vilkårene herfor er vanskelige i det nuværende marked. Henset til det høje prisniveau på specielt boligudlejningsejendomme i København, og i lyset af stor institutionelle interesse for boligudlejningsejendomme i de bedste provinsbyer har ledelsen besluttet at opføre boligudlejningsejendomme på i alt 66.000 etagemeter i Hillerød til egenbeholdning. Denne strategi skaber markant mere værdi for koncernen end de nuværende alternativer i markedet. Ledelsen vil på et senere tidspunkt tage stilling til næste fase i projektet.

 

Yderligere oplysninger:

 

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.

Viceadministrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.