26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

• M. Goldschmidt koncernen igangsætter nu byggeriet af Hillerøds helt nye bydel, Frederiksbro, der er et af de største boligprojekter i Danmark og som fuldt udviklet indeholder en helt ny bydel med 1.300 boliger på absolut bedste beliggenhed i en af Danmarks hastigst voksende byer.

• En helt særlig attraktion ved byggeriet er, at Frederiksbro får sin egen unikke ”grønne kile” i form af et meget stort, rekreativt grønt område indeholdende bl.a. en gigantisk – kunstigt skabt – sø udformet som en svane i flugt og som i sin fulde længde udgør 250 meter, der vil gøre det muligt at dyrke forskellige former for vandsport herunder kajakroning. ”Den grønne Kile” kommer også til at indeholde et i søen flydende svømmebassin med tilhørende kajanlæg, lege-, sports- og aktivitetspladser til beboerne, og i søens bund vil stjernetegnet cygnus/svanen blive nedfældet i form af projektører, der vil oplyse søen fra dennes bund og herigennem visualisere stjernetegnet cygnus om natten.

• Hillerød er en by i kraftig vækst og er blandt de byer i Danmark, der i de kommende år vil generere flest nye arbejdspladser bl.a. i forbindelse med etablering af det nye supersygehus og et erhvervsliv i rivende udvikling. Frederiksbro understøtter Hillerøds behov for boliger i bedste kvalitet til de mange nye arbejdspladser.

• Byggeriet af de første 429 boliger påbegyndes i efteråret 2018.

 

Investor og bygherre, Mikael Goldschmidt, udtaler i denne forbindelse: ”Det er med meget stor glæde, at vi efter års omhyggelig planlægning og bearbejdning af projektet nu kan igangsætte dette, således at byggeriets 1. etape, der består af 89 rækkehuse, opstartes i oktober 2018 – disse vil være klar til indflytning i foråret 2020. Ikke lang tid herefter påbegyndes 2. etape med i alt 340 lejligheder, som vil være klar til indflytning år 2021. Min vision med Frederiksbro har været at skabe et byggeri, der følger temaet livets cyklus, og jeg tænker her på, at vi skal kunne tilbyde en bolig til alle generationer lige fra de unge mennesker, der søger deres første bolig til en fornuftig husleje, til singler og til større og mindre børnefamilier samt til ældrevenlige boliger, alt sammen med faciliteter knyttet op på netop det behov, der udspringer af et byggeri, der betjener livets cyklus. Byggeriets samlede projektværdi vil – når fuldt udbygget – modsvare en samlet investering på godt 4 mia.”

For netop at understøtte ovennævnte har det været vigtigt for mig, at byggeriet kan tilbyde en attraktion, der vil placere det i en klasse for sig, og netop udformningen af de meget store rekreative områder, benævnt ”Den grønne Kile”, vil være en særlig attraktion ved byggeriet, idet Frederiksbro herigennem får sit helt eget unikke område indeholdende bl.a. en gigantisk – kunstig skabt – sø udformet som en svane i flyvende flugt og som alene i sin længde gør det muligt at udøve diverse former for vandsport. ”Den grønne Kile” kommer ligeledes til at indeholde udendørs svømmebassin med tilhørende kajanlæg samt legepladser for sportsaktiviteter til beboerne i alle aldre”, fortæller Mikael Goldschmidt.

”Under udformningen af byggeriet har vi haft særlig fokus på miljø og kvalitet i forbindelse med planlægningen af selve byggeprocessen samt med valg af materialer i udførelsen af bygningerne. Vi har eksempelvis valgt at opføre et teglmuret byggeri samtidig med, at bygningernes energiforbrug er reduceret til at imødekomme de senest gældende, krævende energikrav. Jeg har besluttet igangsættelse af byggeriet med det sigte at opføre det for egen regning og til evigt eje. Vi er et stort privatejet ejendomsselskab med vores hovedbesiddelser beliggende i København city, Hellerup og Ringsted, og jeg føler, at tiden nu er inde til at udvide vores ejendomsinvesteringer til også at omfatte denne store investering i Hillerød, fordi byen med sit store vækstpotentiale har gjort det attraktivt at foretage denne ejendomsinvestering. Derudover sker der vel også det – når man bygger for egen regning og til evigt eje – at man går en ekstra mil og foretager en ekstra overvejelse, når byggeriet skal planlægges – kvalitet, godt håndværk samt en beboervenlig udformning er derfor blevet sat i højsæde. Vi er kendt for at eje kvalitetsejendomme, og endda nogle af de smukkeste i København, og det er med stor glæde, at vi fortsætter denne trend i Hillerød”, fortsætter Mikael Goldschmidt.

Projektdirektør, Ulrik Bebe, fra M. Goldschmidt koncernen udtaler: ”I oktober 2018 påbegyndes byggeriet af 1. etape bestående af i alt 89 rækkehuse, som vil være klar til indflytning i foråret 2020, og ikke lang tid herefter påbegyndes 2. etape med i alt 340 lejligheder, som vil være klar til indflytning i 2021. Derudover opføres der et erhvervshus med dagligvarebutik, lægehus, børnehave, cafeer, fitness og parkering som en del af 2. etape.”

Den 3. etape vil omfatte yderligere 202 lejligheder, og Frederiksbro vil – når hele området er færdigudviklet – indeholde omkring 1.300 boliger med alt fra rækkehuse over etagebyggeri til punkthuse med boliger. Bebyggelsens centrale beliggenhed vil med gode busforbindelser og cykelstier til S-tog forbinde Hillerøds bymidte og Slotsarkaderne Shopping på bedste vis, alt endda i gåafstand fra Frederiksbro.

Rækkehuse med altaner eller tagterrasse med udsigt til Bøllemosen

Rækkehusene i etape 1. fordeles mellem 1-, 2 og 3 plans boliger, og alle husene får altan eller tagterrasse. De 89 rækkehuse bliver i størrelsen mellem 77 – 135 m2 og vil blive bygget i en høj kvalitet i mursten, der matcher det historiske miljø i Hillerød by og ikke mindst har der ved valg af mursten været taget hensyn til Frederiksborg Slot. Rækkehusene ligger direkte ud mod ”Den grønne Kile” og ud til Bøllemosen, som er et fredet areal. Rækkehusene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel og skal opføres i totalentreprise af Byggeselskabet Paulsen.

Flotte karrébebyggelser og punkthuse med en fantastisk udsigt

Senere i år igangsættes etape 2. byggeriet af 340 lejligheder, hvoraf 172 vil blive placeret i to punkthuse. Husene vil have en flot og markant arkitektur, og fra lejlighederne vil der blive en fantastisk udsigt ud over Hillerød og hele Nordsjælland. Udover de to punkthuse igangsættes også byggeriet af to karréejendomme, hvor alle lejligheder har store altaner og fælles tagterrasse. Lejlighederne i punkthusene bliver i størrelsen mellem 64 – 240m2 og i de to karréejendomme mellem 57 – 125 m2.

Byggeriet i etape 2. udføres i totalentreprise af et konsortium med PIHL & Søn A/S i spidsen. Øvrige deltagere i konsortiet er LM Byg A/S og MJ Ericsson A/S, et stærkt konsortium med mange års erfaring i boligbyggeri. Adm. direktør Halldor Ragnarsson fra PIHL & Søn A/S udtaler i denne forbindelse: ”Vi glæder os til at levere et kvalitetsbyggeri uden fejl og mangler og til tiden, og vi er meget bevidste om, at vi arbejder for en krævende bygherre, der sætter kvalitet i højsædet. Det er en stor og vigtig opgave for os og et byggeri med mange spændende momenter, som vi ser meget frem til at løse”.

Interesserede lejere kan nu blive skrevet op til en bolig

”Interesserede lejere kan allerede nu henvende sig til HOME i Hillerød eller direkte til M. Goldschmidt Ejendomme og blive skrevet op til om kort tid at modtage materialet på Frederiksbro og naturligvis blive skrevet op til en kommende bolig,” siger Mikael Goldschmidt og slutter: ”Vi forventer en stor efterspørgsel på de attraktive boliger.”

 

Yderligere oplysninger:
Mikael Goldschmidt, adm. Direktør M. Goldschmidt Holding – tlf. 33 63 09 00
Ulrik Bebe, projektdirektør M. Goldschmidt koncernen – tlf. 20 26 15 59
Halldor Ragnarsson, adm. Direktør PIHL & Søn A/S – tlf. 45 27 72 00
Christian Paulsen, adm. Direktør Byggeselskabet Paulsen – tlf. 30 32 60 10

 

Henvendelser vedrørende venteliste:
M. Goldschmidt Ejendomme, Kasper André Henriksen – tlf. 24 28 61 56 – mail kah@mgh.dk

HOME Hillerød – tlf. 88 20 93 30 – mail: hilleroed@home.dk