26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

M. Goldschmidt Holding A/S, ejet af Mikael Goldschmidt, investerer i ejendomme, virksomheder og værdipapirer. Hovedtallene for regnskabsåret 2018 er:

• Nettoomsætningen steg med 7 % til 1.456 mio. kr. samtidig med at lejeindtægterne udviklede sig positivt og udgjorde 121 mio. kr.
• EBITDA steg med 22 % til 418 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende ejendomspriser samt overgangen til IFRS 16.
• Årets resultat før skat udgør 100 mio. kr.
• Balancen andrager 7.064 mio. kr., hvoraf investeringsejendomme udgør i alt 3.412 mio. kr., og den samlede likvid- og værdipapirbeholdning andrager 659 mio. kr. 
• Egenkapitalen andrager 2.765 mio. kr. svarende til en solvens på 39 %.

Året i hovedtræk
M. Goldschmidt Holding koncernens kerneaktivitet (fast ejendom) udviklede sig positivt i året og herudover lykkedes det – efter mange års forarbejde – at sætte gang i det ambitiøse Frederiksbro boligprojekt i Hillerød, hvor koncernen kontraherede de to første etaper på ca. 40.000 etagemeter af Frederiksbro’s samlede 120.000 etagemeter byggeret.

M. Goldschmidt Holding ønsker fortsat at udvikle ejendomsforretningen men må konstatere, at vilkårene herfor er vanskelige i det nuværende marked henset til det høje prisniveau. Dette gør det meget attraktivt at udvikle og opføre boligudlejningsejendommene i Frederiksbro til egenbeholdningen, og derved vokse organisk. Levering af Frederiksbro’s første etape finder allerede sted i 2020, mens levering af byggerierne i anden etape leveres successivt igennem 2021.

For koncernens datterselskab Imerco Holding A/S blev 2018 et oprydningsår, hvor et efterslæb efter opkøbet af Inspiration og nye regnskabsprincipper skabte et utilfredsstillende resultat. På den baggrund har ledelsen implementeret et større projekt for at få kæden hurtigt tilbage i sorte tal. Resultaterne i 2019 har indtil videre demonstreret væsentlige forbedringer; Bruttomarginalen er øget markant, omkostningerne er reduceret, indtjeningen forbedret og arbejdskapitalen nedbragt. Hvis dette momentum kan fastholdes, vil Imerco realisere meget kraftig vækst i indtjeningen i 2019.

Koncernens datterselskab Danish Aerospace Company A/S udviklede sig meget tilfredsstillende i 2018 og voksede omsætningen med 46 pct. til et rekordniveau på 20,6 mio. kr. Efter balancedagen blev selskabet succesfuldt børsnoteret på Nasdaq First North. Selskabet fik ved børsnoteringen mere end 1.800 nye aktionærer.

Det associerede selskab Aquaporin lykkedes i 2018 med produktmodningen af de første Aquaporin Inside™ produkter samt opskalering til industriel produktionskapacitet af både protein og proteinformulering samt masseproduktion af revers osmose membraner, så man kunne opnå ISO certificering og NSF certificering i andet halvår. På denne baggrund påbegyndtes kundetests og de første salg af Aquaporin Inside™ produkter blev realiseret med stor testaktivitet hos potentielle kunder mod slutningen af året. Aquaporin er dermed på vej ind i et enormt og hurtigt voksende vandmarked fyldt med globale muligheder.

Yderligere oplysninger:

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.

Vigtig information vedrørende Covid-19

Hos M. Goldschmidt Ejendomme A/S bidrager vi naturligvis til at begrænse spredningen af COVID-19 virus, samtidig med at vi følger myndighedernes opfordring til efter bedste evne at opretholde driften og holde samfundshjulene kørende.

I vores ejendomsadministration er vi lige så tilgængelige, som vi altid er, uanset at meget af det administrative arbejde i øjeblikket og i den kommende periode udføres hjemmefra. Vores sædvanlige hovednummer 33 63 09 00 er åbent, og det samme gælder de direkte numre og e-mail adresser til de respektive ejendomsadministratorer. Så tøv ikke med at kontakte os på normal vis. Alle vores lejere vil som altid blive betjent bedst muligt.

Det samme gælder for vores serviceafdeling, hvor vores servicefolk fortsat kan kontaktes på normal vis. De vil i videst mulige omfang vil være til stede på vores ejendomme på normal vis, og de er alle instrueret i at tage alle de anbefalede forholdsregler. For at begrænse smittespredning vil vores servicefolk dog indtil videre ikke komme ind i de enkelte lejligheder, medmindre der opstår et akut behov – og ved akut behov kun under nødvendige forholdsregler. Ikke akutte reparationer mv. registreres, men udskydes til udførelse på et senere tidspunkt.

Vores udlejningsafdeling foretager fortsat personlige fremvisninger af ledige lejemål, og også de gennemføres under størst mulig hensyntagen til at begrænse smittespredning.

Vi gør vores yderste for, at vores kunder ikke skal opleve forringet tilgængelighed eller service. Skulle det alligevel blive tilfældet, vi håber på jeres forståelse i denne situation. Vi må – med Statsministerens ord – stå sammen på afstand!

Luk denne besked