26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Mikael Goldschmidt ny bestyrelsesformand for M. Goldschmidt Holding koncernen

Mikael Goldschmidt påbegynder nu en proces med det klare formål at forberede sine to børn på, at de en dag skal indtage rollen som ansvarlige ejere af den koncern, som Mikael Goldschmidt i dag ejer 100 %.

Mikael Goldschmidt udtaler i denne forbindelse: ”Vi er meget stolte af de resultater, som vi har opnået siden selskabet blev stiftet i 1979, og vi anser familieejerskabet som den allerbedste ejerform til at beskytte vore virksomheder og medarbejdere. Det har ligget mig meget på sinde, at klargøre processen til, at mine børn – når de var klar – kan indtage rollen som ansvarlige ejere. Denne proces tager mange år, og jeg føler, at jeg bedst løser denne opgave ved selv at indtage rollen som formand for bestyrelsen i M. Goldschmidt Holding A/S, hvor begge mine børn nu fremover vil være medlemmer.”

Bestyrelsen i M. Goldschmidt Holding A/S vil fremadrettet bestå af: Bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, næstformand Jens Peter Toft, Anne-Sofie Goldschmidt, Daniel Goldschmidt, Peter Winther samt Christian Richter. Sidstnævnte i sin egenskab af ”Head of Family Office”

I denne forbindelse stopper advokat Niels Heering således som formand af bestyrelsen for M. Goldschmidt Holding koncernen, men Niels Heering vil fortsætte som formand for selskaberne Aquaporin A/S og Danish Aerospace Company A/S, hvor M. Goldschmidt Holding koncernen er største aktionærer.
”Vi takker advokat Niels Heering for godt formandskab de sidste 4 år og ser meget frem til at fortsætte samarbejdet i selskaberne Aquaporin A/S og Danish Aerospace Company A/S, hvor Niels Heering fortsætter som formand,” udtaler Mikael Goldschmidt.

 

Søren Bjørn Hansen, nuværende viceadministrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S, udnævnes nu til administrerende direktør

Søren Bjørn Hansen har siden 2007 været direktør i flere af koncernens datterselskaber, herunder i M. Goldschmidt Holding A/S, hvor han gennem de senere år har fungeret som vice administrerende direktør. Søren Bjørn Hansen er uddannet cand.polit. suppleret med ophold på Columbia Business School og INSEAD.

I denne forbindelse udtaler Mikael Goldschmidt: ”Søren Bjørn Hansen og jeg har igennem de sidste 13 år haft et fortrinligt samarbejde, og jeg glæder mig meget til at fortsætte dette nu i min egenskab af formand for bestyrelsen og Søren som administrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S.”

M. Goldschmidt Holdings kerneforretning er investering i fast ejendom i og omkring København. Herudover ejer koncernen Skandinaviens største isenkræmmerkæde, Imerco, og en række andre aktiviteter. investerer i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder. Koncernens balance udgør 7,7 mia. kr. og egenkapitalen andrager 2,8 mia. kr.

 

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 20 14 36 72.