26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Som en del af byggeriet på Frederiksbro opfører M. Goldschmidt Ejendomme A/S en kombineret gang- og cykelbro, Frederiksbroen. Broen er godt undervejs og forventes at stå helt færdig til september, hvor hele Hillerød trygt kan passere Herredsvejen.

M. Goldschmidt Ejendomme er i fuld gang med at opføre en gang- og cykelbro hen over Herredsvejen. Broen, som er døbt Frederiksbroen, er et af den nye bydels signaturtræk og vil skabe naturlig og trafiksikker sammenhæng mellem Frederiksbro og resten af Hillerød.

Frederiksbroen udspringer fra Frederiksbro Parkens nordlige del og har sit slutpunkt ved Munkeengen. Dermed bliver broen et vartegn for Frederiksbro, som bilister møder på deres vej ind i Hillerød. Den oplyses i håndlisten og har på begge sider af Herredsvejen elevatortårne, så den er nem og bekvem for alle at bruge.

Den nye bro forventes at stå færdig og klar til brug ultimo september 2021, og det ser ejer og bygherre Mikael Goldschmidt meget frem til:

Vi er glade for at Frederiksbroen nu snart kan indvies og overdrages til Hillerød Kommune. Den har en væsentlig funktion for vores beboere, idet den skole, som børnene på Frederiksbro skal benytte, ligger på den anden side af Herredsvejen. Samtidig forbinder vi Munkeengen med Frederiksbro Parken og Tirsdagsskoven til stor glæde for vores lejere på Frederiksbro.

En gave til Hillerød
Frederiksbroen er en gave til Hillerød, og M. Goldschmidt Ejendomme A/S overdrager den kvit og frit til Hillerød kommune. Hillerøds borgere får i fremtiden glæde af et net af stier, der løber gennem Frederiksbro og forbinder bymidten med Handelsskolen, erhvervsområdet, Rådhuset og de store arbejdspladser som Novo Nordisk, Foss, og FUJIFILM Diosynth Biotechnologies.

Gang- og cykeltunnelen, som allerede løber under Roskildevej forventes også genåbnet snart.