26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt udvider og styrker direktionen i M. Goldschmidt Holding A/S. Ændringerne gennemføres som led i den tidligere annoncerede generationsskifteproces, og er en fortsættelse af rejsen mod en mere traditionel ledelsesstruktur, som Mikael Goldschmidt ønsker gennemført for at styrke familiens virksomhed i det lange perspektiv.

Derfor udnævnes Christian Bertelsen, nuværende direktør i M. Goldschmidt Ejendomme A/S, til viceadministrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S. Christian Bertelsen har i mere end 30 år professionelt beskæftiget sig med administration og forvaltning af fast ejendom, og har siden 2016 været direktør i koncernens helejede datterselskab M. Goldschmidt Ejendomme A/S.

Mikael Goldschmidt fortsætter uændret som bestyrelsesformand for koncernen med det klare sigte at forberede sine to børn på, at de en dag skal indtage rollen som ansvarlige ejere af den koncern, som Mikael Goldschmidt stiftede i 1979.

Direktionen i M. Goldschmidt Holding A/S består herefter af: administrerende direktør Søren Bjørn Hansen og viceadministrerende direktør Christian Bertelsen.

M. Goldschmidt Holdings kerneforretning er investering i fast ejendom. Herudover ejer koncernen Danmarks største isenkræmmerkæde, Imerco, og visse andre aktiviteter. M. Goldschmidt Holdings balance udgør 7,8 mia. kr. og egenkapitalen andrager 2,8 mia. kr.

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.