26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Resultat før skat på 469 mio. kr. – det næstbedste i koncernens historie.
M. Goldschmidt Holding A/S er en dansk, familieejet virksomhed grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt.

Kerneforretningen er, og har altid været, investering i fast ejendom med værdimæssigt udgangspunkt i koncernens motto om at forene ”Styrken, Viljen og Evnen.” Alle ejendomsinvesteringer foretages i datterselskabet M. Goldschmidt Ejendomme A/S med en langsigtet investeringshorisont. Udover de mere end 5 mia. kr. investeret i fast ejendom, skaber M. Goldschmidt Holding A/S ”Appetit På Livet” i kraft af ejerskabet af Danmarks største og førende isenkræmmerkæde, Imerco. Imerco har mere end 160 butikker fordelt over hele landet og en af Danmarks største kundeklubber, Imerco+.

Regnskabsåret 2021 i hovedtræk:
– M. Goldschmidt Holdings samlede indtægter steg med 38 mio. kr. til 1.663 mio. kr.

– M. Goldschmidt Ejendomme forøgede lejeindtægterne med 25 % til 150 mio. kr. primært som konsekvens af færdiggørelse af de første etaper af Frederiksbro-projektet i Hillerød.

– Imercos omsætning steg 1 % til 1.513 mio. kr. på trods af tvangslukkede butikker grundet COVID-19 restriktioner.

– Den positive udvikling i ejendomsvirksomheden kombineret med en gunstig prisudvikling på ejendomsmarkedet medfører dagsværdireguleringer på 208 mio. kr.

– Imerco bidrog positivt til koncernens indtjening med et EBITDA på 250 mio. kr., resultat før skat på 80 mio. kr. og en fri likviditetsgenerering på 191 mio. kr.

– Samlet blev koncernens driftsindtjening (EBITDA) markant forbedret til 527 mio. kr.

– Også børsintroduktionen af Aquaporin A/S og koncernens andre investeringsaktiviteter bidrog positivt til koncernens resultat i 2021. Hertil kommer positive dagsværdireguleringer af fastforrentet realkreditgæld grundet stigende markedsrenter på 125 mio. kr.

– Koncernens resultat før skat steg til 469 mio. kr. Resultatet er meget tilfredsstillende og det næstbedste i koncernens historie.

– Koncernens samlede balance udgør 8.553 mio. kr., og egenkapitalen steg til 3.188 mio. kr.

”M. Goldschmidt koncernen nåede vigtige milepæle i 2021. Ejendomsaktiviteterne udviklede sig positivt, lejeindtægterne steg til 150 mio. kr. og ejendomsporteføljen rundede for første gang 5 mia. kr. Allerede i 2022 vil lejeindtægterne stige yderligere 50 mio. kr. til 200 mio. kr. på vej mod 250 mio. kr. i 2024 baseret på de nye byggerier, vi allerede har sat i gang. Vi voksede ikke kun indtjeningen, men formåede også med at styrke organisationen på tværs af funktioner. Og med de første etaper af Frederiksbro taget i drift, flyttes koncernens balance nu mod en overvægt af mere sikre boliger fremfor erhverv – Det giver grundlag for betydelig og forudsigelig likviditetsskabelse fremadrettet, en kernemålsætning for ejeren Mikael Goldschmidt, som også understøttes af finansiering hjemtaget i 30-årig fastforrentet realkredit til historisk lave renter. Og ja, så leverede Imerco et fantastisk resultat efter endnu et imponerende år, så M. Goldschmidt koncernens egenkapital for første gang oversteg 3 mia. kr. og det med en pæn margin,” udtaler administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

M. Goldschmidt Holdings aktiviteter i 2021
M. Goldschmidt Ejendomme A/S
M. Goldschmidt Ejendomme udvikler og investerer i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme i København, Hellerup, Ringsted og Hillerød. Koncernens største projekt nogensinde, Hillerøds nye bydel Frederiksbro til en samlet værdi på godt 4 mia. kr., når den er fuldt udbygget, blev for alvor virkeliggjort i 2021, hvor de første byggerier i etape 1 og 2 på i alt 89 rækkehuse og 334 lejligheder blev taget i brug. Udlejningen af boligerne var en forrygende succes, og det er med meget stor tilfredshed og stolthed, at koncernen kan konstatere, at efterspørgslen efter såvel rækkehusene som lejlighederne har været overvældende, og at alle boliger er lejet ud.

Koncernen investerer også i 2022 og 2023 i udbygningen af Frederiksbro, hvor byggerierne i etape 3 nu er sat i gang. Forhåndsudlejningen af de første 115 lejligheder i etape 3 påbegyndes efter sommerferien 2022, og tages i drift i 2023. Byggeriet af den sidste ejendom i etape 3 på yderligere 198 mindre lejligheder er også begyndt, og ejendommen tages i brug i 2024 med forhåndsudlejning i 2023. Når etape 3 er færdigopført, er koncernen godt halvvejs med udnyttelsen af de 120.000 m2 byggeretter på Frederiksbro, der er fordelt på 1.300 lejeboliger med plads til unge studerende, til børnefamilierne og til de ældre. Alle boliger er indrettet i høj kvalitet med altaner, terrasser, haver eller tagterrasser og med fokus på bæredygtighed, herunder brug af solcelleanlæg, grønne tage og ladestandere. Også Frederiksbro Parken anlægges med henblik på at styrke biodiversiteten med biologisk rensning af overfladevand.

Herudover påbegyndte koncernen i 2021 opførsel af 33 rækkehuse og 12 lejligheder i Hornbæk Skovpark, også et byggeri der vil være klar til indflytning i 2023. De næste boligprojekter omfatter udvidelsen af Klosterparken i Ringsted og den fortsatte udvidelse af Frederiksbro.

Imerco Holding A/S
Imerco er Danmarks største omnichannel butikskæde inden for køkkenudstyr, borddækning, gaver og boligtilbehør. Imerco er markedsledende med over 170 butikker og Danmarks største webshop inden for dette segment. Imerco klarede sig bedre end forventet i 2021 på trods af COVID-19 restriktioner og tvangslukninger i årets begyndelse. På trods heraf realiserede Imerco omsætningsvækst og betydelig indtjeningsvækst, hvor driftsindtjeningen (EBITDA) blev øget med 21 mio. kr. til 250 mio. kr. Resultat før skat steg med 54 mio. kr. til 80 mio. kr. og den frie likviditetsgenerering er realiseret med 191 mio. kr.

Andre aktiviteter
M. Goldschmidt Holding er investor i en række børsnoterede selskaber heriblandt Aquaporin A/S, Danish Aerospace Company A/S, m.fl. Herudover har koncernen en portefølje af private equity fonde.

Forventninger til 2022
M. Goldschmidt Holding forventer at forøge det underliggende driftsresultatet med 5-10 % i 2022.

 

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.