26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Tilfredsstillende resultat før skat på 553 mio. kr. – M. Goldschmidt Holding har de seneste 2 år realiseret et samlet resultat før skat på 1.021 mio. kr.

M. Goldschmidt Holding A/S er en dansk, familieejet virksomhed grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt. Kerneforretningen er investering i fast ejendom med værdimæssigt udgangspunkt i koncernens motto om at forene ”Styrken, Viljen og Evnen.” Ejendomsinvesteringerne foretages med en langsigtet investeringshorisont. Koncernens balance andrager 9,0 mia. kr. og udover investering i fast ejendom, skaber M. Goldschmidt Holding ”Appetit På Livet” i kraft af ejerskabet af Danmarks største og førende gavebutik, Imerco. Imerco har mere end 160 butikker fordelt over hele landet og en af Danmarks største kundeklubber, Imerco+, med 1,7 mio. medlemmer.

Regnskabsåret 2022 i hovedtræk
– Koncernens omsætning udgjorde 1.693 mio. kr.

– M. Goldschmidt Ejendomme forøgede lejeindtægterne med 28 % til 192 mio. kr.

– Voksende indtjening i ejendomsvirksomheden kombineret med en ugunstig prisudvikling på ejendomsmarkedet medfører, at værdireguleringer af investeringsejendomme i året kun udgør 26 mio. kr., idet koncernen i 2022 hævede afkastkravene med mellem 1/8%-point og 1/2%-point alt afhængig af ejendom og beliggenhed. Ved uændrede afkastkrav, havde koncernens resultat før skat have været 173 mio. kr. højere end rapporteret.

– Ejendomsvirksomheden har i betydeligt omfang optaget 30-årige lån til historisk lave, faste renter. De stigende markedsrenter medførte positive dagsværdireguleringer af realkreditgæld på 564 mio. kr. i 2022.

– Imercos driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) faldt til 206 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende set i lyset af de svære arbejdsbetingelser som dansk detailhandel oplevede i 2022 med krig i Ukraine, stigende inflation og historisk lav forbrugertillid.

– Imerco har det seneste år investeret kraftigt i fremtiden og taget ny e-handelsplatform og autostore i brug i 2022. Disse investeringer bidrog til, at Imerco rundede året af med en indtjeningsrekord i december 2022.

– M. Goldschmidt Holdings resultat før skat udgør 553 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. Koncernen har i de seneste 2 år realiseret et samlet resultat før skat på mere end 1 mia. kr.

– M. Goldschmidt Holdings egenkapital andrager 3.570 mio. kr.

 

”M. Goldschmidt koncernen fastholdt momentum i 2022. Ejendomsaktiviteterne udviklede sig positivt og lejeindtægterne steg 28% til 192 mio. kr. De stigende indtægter trak bruttoresultat og driftsoverskud gevaldigt op. Ud af den samlede balance på 9,0 mia. kr. rundede ejendomsporteføljen 5,8 mia. kr. Selvom vi hævede afkastkravene i 2022, lander koncernen stadig en lille positiv værdiregulering grundet kraftigt stigende indtægter. Vores konservative finansieringsstrategi med stor andel af lav fast rente over 30 år medførte betydelige, positive dagsværdireguleringer af gæld. Så alt i alt et godt år for Goldschmidt Ejendomme. Også Imerco klarede sig fornuftigt i et på mange måder vanskeligt år. Imerco’s EBITDA på 206 mio. kr. i et svært 2022 vidner om Imercos stærke fundament og styrke til at modstå krisetider. Det faldende overskud er blot en afspejling af de svære arbejdsbetingelser for dansk detailhandel i året, der gik. Derfor er vi godt tilfredse med det også, og ser positivt på fremtiden,” udtaler administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

Koncernen fastholder et højt aktivitetsniveau i 2023 og afslutter tre større byggeprojekter; Frederiksbrobyggefelt 12, Hellerup Parkhotel og Hornbæk Skovpark. Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen udtaler: ”I 2023 vokser lejeindtægterne til mere end 220 mio. kr., og vi sigter på at ramme årlige lejeindtægter på 275 mio. kr. i 2025 alene baseret den nuværende ejendomsportefølje og de fire byggeprojekter, som vi har i gang nu – hvoraf 3 altså afleveres i 2023. Det sidste igangsatte byggeprojekt i vores pipeline, Frederiksbros byggefelt 11, afleveres i slutningen af 2024. Koncernens lejeindtægter var godt 120 mio. kr. i 2020, så vi forventer altså en samlet tilvækst i det årlige indtægtsgrundlag på 155 mio. kr. op til de 275 mio. kr. i perioden 2020-2025.”

 

Forventninger til 2023
M. Goldschmidt Holding forventer at forøge EBITDA (ekskl. dagsværdireguleringer) med 15-20 % i 2023.

 

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00