26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Ejendommen Laurbærgården, en del af M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ ambitiøse boligprojekt Frederiksbro, har modtaget et DGNB guld-certifikat.

På Frederiksbro i Hillerød har den senest opførte boligejendom, som er døbt Laurbærgården, fået en DGNB guld-certificering. Den nyvundne guldplakette vækker stor glæde hos ejer, stifter og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt:

Bæredygtighed har været et vigtigt fokus for os i udviklingen og opførelsen af Laurbærgården. Det er fantastisk, at vores arbejde nu resulterer i en DGNB guld-certificering.

DGNB-certificeringsordningen bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed og har givet Laurbærgården en samlet score på 69,5% ud af 100 mulige. Laurbærgården scorer bl.a. højt i kriterierne ”miljøvenlig indvending af materialer”, ”dokumentation af kvalitet i udførelsen”, ”termisk komfort”, ”tryghed og sikkerhed” samt ”vejledning om vedligehold og brug af bygningen”.

DNBG-certificeringer er led i strategien
Det er blevet et aktivt led i M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ strategi, at alle nybyg-projekter skal DGNB-certificeres med minimum en guldplakette. Laurbærgården er den første ejendom, som er opført og taget i brug efter beslutningen, og derfor er guld-certificeringen en tilfredsstillende start på den rejse.

Gennem certificeringsprocessen har vi gjort os en masse gode erfaringer, som vi glæder os til at gøre videre brug af i kommende nybyg-projekter, siger Mikael Goldschmidt.

På Frederiksbro pågår opførelsen af endnu en boligejendom, som står færdig ultimo 2024. Den forventes ligesom Laurbærgården at opnå DGNB guld-certificering.