26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Fortsat fremgang for M. Goldschmidt Ejendomme med en rekordhøj nettoomsætning og driftsindtjening. Målsætningen om at nå 275 mio. kr. i lejeindtægter i 2025 er inden for rækkevidde.

Regnskabsåret 2023 i hovedtræk
– Nettoomsætningen voksede 12 % til ny rekord på 227 mio. kr. Boligporteføljen passerede for første gang 1.000 lejemål, og genudlejningen af erhvervslokaler på Grønningen efter Netcompany’s fraflytning forløber hurtigere end forventet med mange nye, gode erhvervslejere.

– De højere indtægter trak bruttoresultat op til ny rekord på 173 mio. kr. og, på trods af et meget højt aktivitetsniveau med implementering af ESG- og digitaliseringsstrategi, steg driftsindtjeningen (EBIT) med 13 % til ny rekord på 119 mio. kr. Dermed er den rene driftsindtjening forbedret med hele 98 % siden referenceåret for den ny strategi i 2020.

”M. Goldschmidt Ejendomme fastholdt momentum og udviklede sig positivt med stigende indtægter og indtjening samtidig med at værdien af ejendomsporteføljen rundede 6 mia. kr. Selvom vi igen i 2023 hævede afkastkravene grundet markedsudviklingen, lander koncernen alligevel en samlet positiv værdiregulering af investeringsejendomme grundet fortsat kraftigt stigende indtægter. Det siger noget om styrken i virksomheden,” siger administrerende direktør Søren Bjørn Hansen. Værdireguleringer af ejendomme udgør samlet kun 17 mio. kr. i 2023 grundet stigende afkastkrav. Havde afkastkravene været uændrede, ville koncernens resultat før skat have været 235 mio. kr. højere end rapporteret.

Søren Bjørn Hansen fortsætter: ”Målsætningen i 2025 strategien om at nå 275 mio. kr. i lejeindtægter er nu inden for rækkevidde og tæt på at være en realitet. I 2024 runder vi en imponerende milepæl på Frederiksbro i Hillerød, når vi har færdigbygget og forhåndsudlejet den sidste ejendom på område A. Dermed har vi udviklet og opført de første 700 boliger i Hillerøds nye flotte bydel Frederiksbro. Samtidig færdiggør vi totalrenoveringen af luksushotellet Park Lane Copenhagen på Strandvejen i Hellerup sammen med forpagter, så det kan åbne til sommer. Endelig skal vi finde de sidste erhvervslejere til de meget få ledige erhvervslejemål, der er tilbage efter Netcompany’s fraflytning på Grønningen, og den sidste erhvervslejer til Frederiksbro. Med lidt flid og omhu skal vi nok komme i mål med det i år.”

Ejendomsvirksomheden har for nogle år siden optaget 30-årige realkreditlån til historisk lave, faste renter. Faldende markedsrenter i slutningen af 2023 medfører ikke-kontante, dagsværdireguleringer af realkreditgæld på -120 mio. kr. mod en regulering på samlet +628 mio. kr. i de tre foregående år. Koncernen foretrækker forudsigelighed og de lave renteudgifter, som de gode lån giver i ca. 26 år endnu, og lever derfor fint med de ikkekontante udsving i dagsværdien af gæld, der måtte komme i resultatopgørelsen. Det strategiske fokus er på at øge indtægter og indtjening samt at drive en ansvarlig virksomhed på den lange bane; det vil over tid fuldt ud aflejres i resultatopgørelsen.

Forventninger til 2024
M. Goldschmidt Ejendomme forventer en stigning i nettoomsætning og EBIT på omkring 5 %, idet de omtalte store projekter først har resultateffekt i løbet af andet halvår 2024. Afslutningen af disse projekter vil forøge nettoomsætning og EBIT i betydeligt omfang i regnskabsåret 2025.

Yderligere oplysninger

Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00

Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00

M. Goldschmidt Ejendomme A/S årsrapport 2023