26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Stor fremgang i både M. Goldschmidt Ejendomme og Imerco

M. Goldschmidt Holding A/S er en dansk, familieejet virksomhed grundlagt i 1979 af Mikael Goldschmidt. Kerneforretningen er investering i fast ejendom med værdimæssigt udgangspunkt i koncernens motto om at forene ”Styrken, Viljen og Evnen.” Udover investering i fast ejendom skaber M. Goldschmidt Holding ”Appetit På Livet” i kraft af ejerskabet af Danmarks største og førende gavebutik, Imerco.

Regnskabsåret 2023 i hovedtræk
– Nettoomsætningen steg med 117 mio. kr. til det højeste nogensinde 1.810 mio. kr.

– Driftsindtjening før afskrivninger (EBITDA) steg med 33 mio. kr. til 306 mio. kr. og var i overensstemmelse med forventningerne.

– Balancesummen steg til 9.158 mio. kr. og egenkapital udgør 3.325 mio. kr.

Koncernens EBITDA 2023 er det næstbedste driftsresultat koncernen nogensinde har realiseret, mens årets resultat er påvirket af større udsving på de ikke-kontante poster. Kombinationen af stigende afkastkrav for investeringsejendomme og faldende lange realkreditrenter gav et usædvanligt udsving i de ikke-kontante poster i form af lave værdireguleringer af investeringsejendomme og en negativ korrektion i dagsværdien af den lange, lavtforrentede realkreditgæld. Endelig blev børsværdien af Aquaporin A/S reguleret ned grundet en faldende børskurs. Årets resultat udgør herefter -205 mio. kr.

”Vores ejendomsvirksomhed vokser sig større og stærkere for hver dag, og når i slutningen af 2024 fuld slagkraft. For os bliver 2025 en milepæl, idet alle de tiltag, som vi har arbejdet så hårdt på i flere år, får fuld effekt på driften. Hertil kommer vores store pipeline af nye boligprojekter i Frederiksbro, Hillerød, og Klosterparken i Ringsted, der vil blive realiseret over de kommende år, så ambitionen er at udvide vores ejendomsbesiddelser ganske betragteligt over tid,” siger administrerende direktør Søren Bjørn Hansen.

Koncernen har for nogle år siden optaget 30-årige realkreditlån til historisk lave, faste renter. De faldende lange renter i slutningen af 2023 medfører dagsværdireguleringer af gæld på -120 mio. kr. i 2023 mod en positiv regulering på +628 mio. kr. i de tre foregående år. Koncernen foretrækker forudsigelighed og de lave renteudgifter, som de gode lån giver i 26 år endnu, og lever derfor fint med de ikke-kontante udsving i dagsværdien af gæld, der måtte komme i resultatopgørelsen. Det strategiske fokus er på at øge indtægter og indtjening samt at drive en ansvarlig ejendomsvirksomhed på den lange bane.

Imerco vandt i 2023 store markedsandele og realiserede høj vækst i både omsætning og driftsindtjening. Selskabet høstede frugterne af de senere års store investeringer, herunder i en ny platform til imerco.dk, fuldautomatisk AutoStore-lager i Vallensbæk, i butikker og i vækstplanen ”Plan500”. Alle disse tiltag er skridt mod vores mål om at nå 2 mia. kr. i omsætning, og har været med til at udvikle Imerco til en af Skandinaviens bedste omnichannel retailere, hvilket blev understreget da Imerco vandt Dansk Erhvervs handelspris for bedste omnichannel virksomhed i Danmark i 2023.

Yderligere oplysninger
Stifter, ejer og bestyrelsesformand Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.
Administrerende direktør Søren Bjørn Hansen, telefon 33 63 09 00.