Historie

M. Goldschmidt koncernen blev grundlagt i 1979 af koncernens stifter og ejer Mikael Goldschmidt, da han som 22 årig startede selvstændig virksomhed.

Koncernen fremstår i dag som en særdeles velkonsolideret, moderne og veldrevet virksomhed, hvis tre hovedaktiviteter er inden for investering i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder.

Fra i 1979 at være startet som enkeltmandsvirksomhed er koncernen i dag vokset til at beskæftige over 1.300 medarbejdere i 25 virksomheder og med en samlet koncern årsomsætning på 1,6 milliarder kroner.

Kodeordene for at understøtte denne imponerende vækst skal ses i M. Goldschmidt koncernens logo Titanen, der bærer himmelhvælvingen på sine skuldre, hvilket symboliserer koncernens værdigrundlag: Styrken, Viljen og Evnen til at løfte enhver opgave, man påtager sig.

hbdhjdhjddjkhw

STYRKE, VILJE, EVNEN

Vækst og optimal udnyttelse af potentialer er omdrejningspunktet hos M. Goldschmidt Holding A/S og koncernens selskaber. Vi investerer i ejendomme, værdipapirer og virksomheder med henblik på at skabe langsigtet, bæredygtig værdiforøgelse.

Vores forretningsfilosofi er symboliseret i koncernens logo med Titanen, der har styrken, viljen og evnen til at bære himmelhvælvingen på sine skuldre. Hos M. Goldschmidt Holding A/S stræber vi efter samme værdier – styrke, vilje, evne.

Med en betydelig finansiel styrke er vores vision at udbygge vores investeringer i ejendomssegmentet og skabe relationer til virksomheder og projekter, hvor vi tillige med vores ledelsesmæssige bidrag kan forstærke en udvikling skabt på et fundament af gensidig respekt og godt købmandskab.