26. april 2019

Nyt dansk rummotionsudstyr testet hos NASA

Frederiksbro er en helt ny bydel under opførsel på et 93.826 m2 stort grundareal, som ligger på hjørnet af Roskildevej og Herredsvejen i Hillerød. Når bydelen står færdig, vil den samlet indeholde ca. 115.000 kvadratmeter bolig og 5.000 m2 erhvervslejemål og parkeringskælder. Der kommer i alt ca. 1.300 lejeboliger, som bliver hjem for ca. 3.000 beboere i alle aldre. De første lejeboliger stod klar i november 2020 og pr. 15. marts 2023 var mere end 500 lejeboliger færdigopført og udlejet.

Midt i bydelen ligger Frederiksbro Parken med en 300 meter lang sø formet som en svane i flugt, og det grønne samlingspunkt byder på unikke og eksklusive faciliteter, som beboerne får glæde af i hverdagen. Med privat badepavillon, multibane, specialdesignede legepladser og udendørs fitness er der aktiviteter for store og små, mens området samtidig lever fuldt op til lokalplanens opfordringer og krav til bevægelsesfremmende tiltag.

M. Goldschmidt Ejendomme har som en del af projektet opført Frederiksbroen, en gang- og cykelbro, hvor bløde trafikanter trygt kan krydse Herredsvejen. Den arkitekttegnede bro, der er Danmarks længste stålcykelbro, består af 400 tons stål og 6.000 balustre og bugter sig elegant hen over trafikken og Munkeengen. Frederiksbroens samlede entreprisesum på 48.250.000 kr. er betalt af M. Goldschmidt Ejendomme, og broen blev efter ibrugtagningen overdraget helt vederlagsfrit til Hillerød Kommune.

På en central placering i Frederiksbro ligger Erhvervshuset, hvor dagligvarebutikken Coop 365 åbnede i oktober 2021. Den gyldne ejendom huser desuden en række øvrige erhvervslejemål med mulighed for at etablere cafe, bager, kontor, sundhedshus eller lignende.

Bydelen Frederiksbro bygges etapevis i to byggefelter: Byggefelt A, der ligger øst for Frederiksbro Parken, opføres først, og byggefelt B, der ligger vest for parken, opføres efterfølgende. Den samlede investering i projektet løber forventeligt op i ca. 4 mia. kroner.